Тематски родитељски састанак

У нашој школи је 14. новембра 2016. организован Тематски родитељски састанак о улози менталног здравља, породице, школе и других институција у превенцији насиља у основној школи. Тематски родитељски састанци су део Пројекта који реализују у сарадњи Црвени крст Новог Сада и Градска управа за здравство Новог Сада. Циљ пројекта је да родитељи стекну правилне информације и ставове везане за превенцију насиља у основној школи, обзиром да резултати истраживања показују да је степен информисаности још увек недовољан и да је потребан континуиран рад на едукацији.
Родитељски састанак је реализовао стручни тим који чине: Златица Јовић – дипломирани психолог, саветница Министарства просвете у Школској управи Нови Сад и координаторка Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања за Јужно-бачки и Сремски округ, Далиборка Војводић Томовић – дипломирани правник, инспекторка МУП-а – руководилац Групе за сузбијање малолетничке делинквенције у Одељењу криминалистичке полиције, Полицијска управа Нови Сад, и мр Маја Петаков Вуцеља – магистар психологије, школски психолог у ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад.
Састанку су присуствовали родитељи ученика 3. и 4. разреда и учитељице Аленка Орешчанин, Олинка Мацановић, Драгана Милићевић, Марија Драчански и Слађана Путић.

Comments are closed.