Упис првака 2017/18.

Поштовани родитељи,

Упис деце у први разред првог циклуса основног образовања почиње у понедељак 03.04.2017. године и траје до 31.05.2017. године. Дете се може уписати у школу и после 31.маја 2017. године.

Према Закону о систему образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

У први разред основне школе, у школској 2017/2018. години, уписују се деца рођена од 1. марта 2010. године до 28.фебруара 2011. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2017/2018. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2011. године. Дете пролази проверу спремности за полазак у школу, коју школа организује на захтев родитеља, односно законског заступника. На основу мишљења психолога, школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.

Молимо Вас да при упису испоштујете процедуру и донесете сва потребна и валидна документа.

Процедура при упису:

Родитељи или старатељи долазе код секретара школе са следећом документацијом:

  • извод из матичне књиге рођених детета,
  • доказ о здравственом прегледу детета,
  • уверење о похађању припремног предшколског програма – доставља се накнадно,
  • пријава пребивалишта (на увид),
  • фотокопија личне карте родитеља или старатеља детета.

Предаја документације и попуњавања анкетног листа у оквиру којег попуњавате податке потребне за упис, као и изјашњавање да ли сте за то да Ваше дете похађа продужени боравак, обавља се код секретара школе у следећим терминима:

понедељак 11.00 – 15.30 часова
уторак 08.00 – 15.00 часова
среда 11.00 – 15.30 часова
четвртак 08.00 – 15.00 часова
петак 08.00 – 15.00 часова

Приликом предаје документације, родитељи заказују и термин за тестирање детета код психолога школе.

Евгенија Глушчевић, секретар
ОШ „Марија Трандафил“
Паунова 14, 21203 Ветерник
телефон/факс: 021 / 820 – 940
e-mail: osmarijatrandafil@gmail.com

Comments are closed.