Амбијентална настава: Фрушка гора – Змајевац

У среду, 27. септембра ученици других разреда и учитељице Сања Кнежевић, Љиљана Митровић и Марина Тањга били су на амбијенталној настави на Фрушкој гори, на делу који припада Планинарском друштву „Змајевац“ из Врдника. На наставу су кренули у 8 часова, а вратили се у 17:30 часова.

Циљ је био да ученици савладају и усвоје део наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. Овакав рад допринео је   подстицању радости откривања, истраживања и стварања, тимском раду, стварању квалитетних односа унутар образовно-васпитне групе. Током амбијенталне наставе интердисциплинарно су повезани садржаји различитих наставних предмета (српског језика, физичке културе, народне традиције). Погодност овог облика наставе је лакше и брже учење. Све активности су темељно планиране, са јасно осмишљеним циљевима и задацима и садржајно и методички адекватно припремљене. Родитељи су дали сагласност на ову активност која је предвиђена ГПРШ.

Сви ученици и учитељице су са наставе понели нова знања и велико задовољство.

Comments are closed.