Додатна, допунска и припремна настава током зимског распуста (виши разреди)

Распоред одржавања допунске, додатне и припремне наставе током зимског распуста
(за ученике виших разреда):

1. СРПСКИ ЈЕЗИК:
Наставница Наташа Крушчић:
– допунска настава (5-1, 5-3): понедељак 25.12.2017. од 9.00 до 10.30 и среда 10.1.2018. од 9.00 до 9.45,
– допунска настава (7-2, 7-3): уторак 26.12.2017. од 9.00 до 10.30 и четвртак 11.1.2018. од 9.00 до 9.45,
– додатна настава (5-1, 5-3, 7-2, 7-3): среда 27.12.2017. од 9.00 до 10.30.
Наставница Јована Чајић:
– допунска настава (5-2, 5-4): среда 27.12.2017. у 9.00,
– додатна настава (5-2, 5-4): понедељак 25.12.2017. у 9.00.
Наставница Зорана Вујчић:
– допунска и додатна настава (6-1, 6-2, 8-1, 8-2): сваког дана од 25.12.2017. до 29.12.2017. од 10.00 до 11.00,
– припремна настава (8-1, 8-2): сваког дана од 25.12.2017. до 29.12.2017. од 9.00 до 10.00.
Наставница Маријана Почуч:
– допунска и додатна настава (6-3, 7-1): уторак и среда 26.12.2017. и 27.12.2017. од 10.00 до 11.30, четвртак 28.12.2017. од 8.30 до 10.00, петак 29.12.2017. од 10.30 до 12.00 и четвртак 11.1.2018. од 10.00 до 11.30.

2. МАТЕМАТИКА:
Наставница Мира Дикић:
– допунска и додатна настава (5-1, 5-2, 5-3): уторак 26.12.2017. у 11.30.
Наставница Милана Кондић:
– допунска и додатна настава (5-4, 6-3): петак 29.12.2017. од 10.00 до 11.30,
– допунска и додатна настава (7-1, 7-2, 7-3): четвртак 11.1.2018. од 10.00 до 11.30.
Наставница Вишња Ацкета:
– допунска и додатна настава (6-1, 6-2): понедељак, уторак и среда – 25.12, 26.12. и 27.12.2017. од 9.45 до 10.30,
– допунска и додатна настава (8-1, 8-2): понедељак, уторак и среда – 25.12, 26.12. и 27.12.2017. од 9.00 до 9.45,
– припремна настава (8-1, 8-2): понедељак, уторак и среда – 25.12, 26.12. и 27.12.2017. од 8.15 до 9.00.

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:
Наставница Мина Чанковић-Врбашки:
– допунска настава (5, 6. и 8. разред): уторак 26.12.2017. од 9.00 до 10.30,
– додатна настава (5, 6. и 8. разред): уторак 26.12.2017. од 11.00 до 12.30.
Наставница Жељка Анђелић:
– допунска настава (7-1): четвртак 11.1.2018. од 10.00 до 11.30.
Наставница Ивана Стамболија:
– допунска настава (7-2, 7-3): среда 27.12.2017. од 10.00 до 11.30.

4. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК:
Наставница Корнелиа Барак Данилов:
– допунска настава (5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 8-1, 8-2): уторак и среда – 26.12. и 27.12.2017. од 9.00 до 10.30.
Наставница Анико Фехер:
– допунска настава (5-3, 5-4, 6-3): среда 27.12.2017. од 10.00 до 11.30.

5. ГЕОГРАФИЈА:
Наставница Илијана Јокић:
– допунска настава (5. и 7. разред): понедељак 25.12.2017. од 9.30 до 11.00,
– додатна настава (5. разред): петак 29.12.2017. од 9.30 до 11.00 (*напомена: понети прибор за ликовно – темпере/фломастере),
– додатна настава (7. разред): среда 3.1.2018. и среда 10.1.2018. од 10.00 до 11.30.
Наставница Невенка Игњатић:
– допунска настава (6. и 8. разред): понедељак 25.12.2017. од 9.00 до 10.30,
– додатна настава (6. и 8. разред): понедељак 25.12.2017. од 10.30 до 12.00.

6. ИСТОРИЈА:
Наставник Игор Вукадиновић:
– допунска настава (5. и 7. разред): среда 3.1.2018. у 11.00.

7. БИОЛОГИЈА:
Наставница Биљана Јеличић:
– допунска настава (5-1, 5-2, сви 6, 7. и 8. разреди): уторак 26.12.2017. у 9.00,
– додатна настава (5-1, 5-2, сви 6, 7. и 8. разреди): уторак 26.12.2017. у 10.00,
– припремна настава (8-1 и 8-2): четвртак 11.1.2018. у 9.00.
Наставница Оливера Затезало:
– допунска настава (5-3, 5-4): среда 27.12.2017. у 10.45 и четвртак 11.1.2018. у 10.45,
– додатна настава (5-3, 5-4): среда 27.12.2017. у 10.00 и четвртак 11.1.2018. у 10.00.

8. ФИЗИКА:
Наставница Лидија Кондић:
– допунска настава (сви разреди): четвртак 11.1.2018. од 10.00 до 11.35,
– додатна настава (сви разреди): уторак 26.12.2017. од 10.00 до 11.35,
– припремна настава (8. разред): четвртак 11.1.2018. од 9.00 до 9.45 и петак 12.1.2018. од 9.00 до 10.35.

9. ХЕМИЈА:
Наставница Татјана Радин:
– допунска настава (7. разред): среда 10.1.2018. у 11.00,
– допунска настава (8. разред): четвртак 11.1.2018. у 10.00,
– додатна настава (7. разред): среда 10.1.2018. у 12.00,
– додатна настава (8. разред): четвртак 11.1.2018. у 12.00,
– припремна настава (8. разред): четвртак 11.1.2018. у 11.00.

10. ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Наставник Растислав Шкулец:
– допунска и додатна настава (5-1 и 6-2): петак 29.12.2017. од 9.00 до 10.30,
– допунска и додатна настава (7-3): петак 29.12.2017. од 10.30. до 12.00.

11. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА:
Наставник Саша Балаћ:
– допунска и додатна настава (5. разред): четвртак 28.12.2017. од 9.00 до 10.30.

 

Comments are closed.