Подела књижица

Подела књижица на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године извршиће се:

1-1: петак 29.12.2017. у 17.00 (+ родитељски састанак),
1-3: петак 29.12.2017. у 17.00 (+ родитељски састанак),
2-3: петак 29.12.2017. у 17.00,
3-1: петак 29.12.2017. у 8.00,
3-2: петак 29.12.2017. у 8.00,
3-3: петак 29.12.2017. у 9.00,
3-4: петак 29.12.2017. у 10.00,
4-2: петак 29.12.2017. у 9.00,
4-3: четвртак 28.12.2017. у 9.00,
5-1: петак 29.12.2017. у 10.00,
5-2: петак 29.12.2017. у 10.00,
5-3: петак 29.12.2017. у 9.15,
5-4: петак 29.12.2017. у 9.30,
6-1: петак 29.12.2017. у 10.00,
6-2: петак 29.12.2017. у 10.00,
6-3: петак 29.12.2017. у 9.00,
7-1: петак 29.12.2017. у 10.00,
7-2: петак 29.12.2017. у 9.00,
7-3: петак 29.12.2017. у 9.00,
8-1: петак 29.12.2017. у 11.00,
8-2: петак 29.12.2017. у 12.00.

Comments are closed.