ЈНМВ 1.1.3/2018 (6. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ“Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-3/2018 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-3/2018 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-3/2018 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.