ЈНМВ 1.2.1/2020 (11.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања: имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица незгоде, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.1/2020 (20.2.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговорзакључен

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.4/2019 (3. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен. 1. ЈНМВ 1-1-4/2019 Позив за подношење понуда (PDF) 2. ЈНМВ 1-1-4/2019 Конкурсна документација (PDF) 3. ЈНМВ 1-1-4/2019 Одлука о…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.3/2019 (1. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен. 1. ЈНМВ 1-1-3/2019 Позив за подношење понуда (PDF) 2. ЈНМВ 1-1-3/2019 Kонкурсна документација (PDF) 3. ЈНМВ 1-1-3/2019…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.2.1/2019 (13. март 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен. 1. ЈНМВ 1-2-1/2019 Позив за подношење…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.2/2019 (27. фебруар 2019.)

ЈНМВ 1.1.2/2019 (27. фебруар 2019) Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2019, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.1/2019 (21. фебруар 2019.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.4/2018 (30. март 2018.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА