ЈНМВ 1.1.1/2019 (21. фебруар 2019.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор закључен.

 

1. ЈНМВ 1-1-1/2019 Kонкурсна документација (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-1/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.