ЈНМВ 1.2.2/2020 (4.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга извођење екскурзија и наставе у природи у шк. 2019/2020. години. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-2/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-2/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-2/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-2/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.