ЈНМВ 1.1.4/2019 (3. април 2019)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за одржавање хигијене у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

1. ЈНМВ 1-1-4/2019 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-4/2019 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-4/2019 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-4/2019 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.