ЈНМВ 1.2.1/2020 (11.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга осигурања: имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица незгоде, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-2-1/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-2-1/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.