Пројектна настава из географије – пети разред

Ученици петог разреда су током фебруара у оквиру наставе географије радили на пројекту „Облици рељефа настали радом спољашњих сила“, који је подразумевао израду макета различитих рељефних облика – речних, абразионих, ледничких, крашких и еолских, као и истраживање о њиховој присутности на територији наше државе. Ученици су били подељени у пет група, које су на основу детаљних упутстава 9. и 10. марта 2020. на часу географије презентовале своје радове, и учествовале у њиховом вредновању.

Рад на пројекту допринео је утврђивању градива, развоју креативности и способности за тимски рад, као и развоју следећих међупредметних компетенција: компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације, рада са подацима и информацијама, сарадње, предузимљивости и оријентације ка предузетништву и дигиталне компетенције.

Часовима су присуствовале: наставнице математике Мира Дикић и Јелена Обрадовић, наставница српског језика Наташа Крушчић и наставница физичког Војка Торбица.

Више фотографија погледајте у галерији.

Наставница географије, Илијана Јокић

Comments are closed.