ЈНМВ 1.1.2/2020 (9.3.2020.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара снабдевање електричном енергијом ред. број: 1.1.2/2020, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

1. ЈНМВ 1-1-2/2020 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2/2020 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-2/2020 Одлука о додели уговора (PDF)
4. ЈНМВ 1-1-2/2020 Обавештење о закљученом уговору (PDF)

Comments are closed.