ЈНМВ 1.2.1/2018 (9. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга – oсигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Конкурсна документација је измењена 15. марта 2018.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.3/2018 (6. март 2018)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара — материјал за образовање и административни материјал у ОШ“Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације. Уговор закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.2/2018 (20. фебруар 2018.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом редни број: 1.1.2/2018, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације. Уговор је закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

ЈНМВ 1.1.1/2018 (14. фебруар 2018.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ „Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. Уговор је закључен.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА