Актуелно: три јавне набавке мале вредности

Донете су одлуке о додели уговора за следеће три јавне набавке мале вредности:

– осигурање
– снабдевање електричном енергијом
– храна и пиће за школску кухињу

ЈНМВ 1.2.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке је набавка услуга – осигурање имовине (објекта и опреме), одговорности из делатности и осигурање запослених радника и ученика од последица несрећног случаја у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

1. ЈНМВ 1-2-1 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-2-1 Конкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-2-1 Одлука о додели уговора (PDF)

ЈНМВ 1.1.2/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – снабдевање електричном енергијом ред.број: 1.1.2/2017, а према спецификацији која је саставни део Конкурсне документације.

1. ЈНМВ 1-1-2 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-2 Конкурсна документација (PDF)
3 . ЈНМВ 1-1-2 Одлука о додели уговора (PDF)

ЈНМВ 1.1.1/2017 (10. март 2017.)

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – хране и пића за школску кухињу у ОШ “Марија Трандафил“, Паунова 14, Ветерник, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације.

1. ЈНМВ 1-1-1 Позив за подношење понуда (PDF)
2. ЈНМВ 1-1-1 Kонкурсна документација (PDF)
3. ЈНМВ 1-1-1 Одлука о додели уговора (PDF)

Comments are closed.