Угледни час „Полиедри“

У среду, 29.1.2020. наставница математике Вишња Ацкета одржала је угледни час у одељењима 8-1, 8-2 и 8-3. Тема часа је била „Полиедри“, циљ часа обнављање знања о полиедрима, и израда модела полиедара. Ученици су од сламчица, дрвених штапића и глине конструисали тетраедар, хексаедар, октаедар, правилну шестострану једнакоивичну призму, правилну шестострану пирамиду, правилну четворострану једнакоивичну призму, правилну тространу једнакоивичну призму које се изучавају у оквиру градива 8. разреда, као и икосаедар и додекаедар – правилне полиедре чије се особине не изучавају у основној школи. Ученици су активно учествовали и успешно извршили своје задатке.

Часовима су присуствовали наставници математике – Мира Дикић и Стеван Брдар и немачког језика – Биљана Ђуричић и Корнелиа Барак Данилов.

 

 

Comments are closed.