Пирлс тестирање – у нашој школи

Србија 2021. године по први пут учествује у ПИРЛС истраживању, а наша школа је имала привилегију да буде једна  од школа у којој је истраживање обављено.

У четвртак, 11.03.2021. године, ученици одељења  4-1 и 4-3 радили су тестове којима се мере постигнућа ученика у четвртом разреду основне школе и њихова искуства у вези са учењем читања код куће и у школи. Координатор и администратор овог тестирања биле су наставнице енглеског језика, Тамара Стојановић и Бранка Прекић, уз велику помоћ учитељица Слађане Путић и Олинке Мацановић.

Носилац ПИРЛС истраживања  у Србији је Министарство просвете и науке и технолошког развоја и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Међународно испитивање развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе.

ПИРЛС је међународна студија која мери и упоређује трендове развоја читалачке писмености ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружa зeмљaмa учeсницaмa у истрaживaњу jeдинствeну прилику дa прикупe мeђунaрoднo упoрeдивe пoдaткe o читaлaчким кoмпeтeнциjaмa учeникa у том узрасту. Такође,  овим тестирањем,  државе учеснице прикупљају податке о нивоу подстицања читања у школи и код куће, као и релевантне информације о квалитету наставе у школама.

 

 

Comments are closed.