Мултикултурална баштина – тематска настава

Настава у недељи од 04. до 08. септембра 2023. године oрганизoвала се кроз тематску наставу, у оквиру које су реализоване радионице и друге активности усмерене ка неговању вредности међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости.
Сви ученици су на настави технике и технологије и информатике и рачунарства, са наставницом Горданом Брстина упознати са концептом мултикултуралне баштине. Циљ реализованих часова је развијање свести о значају очувања и промоције различитих културних елемената, као и подстицање њихових вештина истраживања и разумевања како би постали толерантнији, разноликији и способнији да правилно вреднују и поштују културну разноликост у свету.
Исходи тематске наставе огледају се у томе да ученици могу да наведу различите облике мултикултуралности укључујући традицију, језик, обичаје, уметност и архитектуру. Као и да препознају важност у очувању културног идентитета и различитости у друштву, да развију вештине критичког размишљања и анализе кроз дискусију и истраживачки рад.
Информације су тражили уз помоћ интернета, литературе, разговора са наставницима, родитељима а своја сазнања поделили су кроз креативни рад – мултимедијалну презентацију својих истраживања, плакат, есеје, видео записе, извођење песама или игре и сл.

Тематској настави прикључили су се и наставници који су допринели у области која се односи на њихов предмет:

  • Српски језик и књижевност: Ученици 7-1 и 7-2 на часу посвећеном Међународном дану писмености – 8. септембра, размишљали су о писмености у мултинационалној и мултијезичкој средини, у каквој живе. Упознали су се са основним фразама на неким од језика који се говоре у Војводини, са писањем и књижевношћу различитих култура и своје знање и истраживање презентовали пред одељењем.
  • Историја: Ученици су имали прилику да се обрате наставнику историје који их је усмерио у зависности од теме на историјске догађаје и процесе, као и како су се различите културе развијале током времена
  • Ликовна култура и музичка култура: Истраживање уметничких израза различитих култура и њихов утицај
  • Техника и технологија: Ученици су истраживали архитектуру, изуме, развој технике и у групи Б са наставницом Олгицом Михајловић.
  • Грађанско васпитање: Основа за разумевање принципа грађанског васпитања, укључујући поштовање различитости, људских права и друштвене правде
  • Веронаука: Ученици су истраживали религиозне и духовне аспекте. различите верске обичаје, обреде и светске религије.
  • Физичко васпитање: Истраживање традиционалних спортских игара и активности из различитих култура

Ученицима је најзанимљивији део тематске наставе био приказ у MozaBook 3D анимацијама које су могли ротирати, повећавати. Многи 3D модели, посебно архитектуре одређене државе, попут рачунарских игара садрже режим шетње што им је омогућило и да виртуелно истраже знаменитости, а након тога провере научено кроз интересантне задатке.

 

                                                                                                                 Наставница: Гордана Брстина

 

 

 

Comments are closed.