Географска секција

Руководилац секције: Илијана Јокић

Секција је превасходно намењена ученицима шестог разреда, тј. активности су првенствено повезане са градивом географије које се обрађује у 6. разреду, али су добродошли сви ученици виших разреда.
Током школске 2018/2019. године секција се одржава средом – 7. час у парној преподневној смени (13.15-14.00).

Циљеви: развијање интересовања за географске садржаје, примену и проширивање знања стечених на часовима редовне наставе, кроз дружење, игру и забаву.

Ученици ће на секцији, између осталог, бити у прилици да:

  • израђују макете облика разуђености обала, макете познатих европских грађевина, рељефне моделе европских држава и сл.,
  • уређују учионицу географије и организују изложбу радова,
  • играју и креирају разноврсне интернет географске квизове,
  • играју различите друштвене игре са географском тематиком,
  • гледају и анализирају путописне емисије,
  • самостално истражују и презентују занимљивости у вези са градивом шестог разреда,
  • тестирају своје географско знање,
  • размењују идеје и предлажу заједничке активности.

 


Школско такмичење из географије за 5. и 6. разред

У среду, 5. јуна, одржано је школско такмичење из географије за ученике 6. разреда, а у петак, 7. јуна, за ученике 5. разреда. Такмичило се укупно 13 ученика: – V разред: Александар Мудринић (5-2) и Александра Николаш (5-3); – VI разред: Лана Бабић, Милан Бероња, Катарина Колар (6-1), Наташа Муждека…

Више информација