Географска секција

Руководилац секције: Илијана Јокић

Секција је превасходно намењена ученицима шестог разреда, тј. активности су првенствено повезане са градивом географије које се обрађује у 6. разреду, али су добродошли сви ученици виших разреда.
Током школске 2018/2019. године секција се одржава средом – 7. час у парној преподневној смени (13.15-14.00).

Циљеви: развијање интересовања за географске садржаје, примену и проширивање знања стечених на часовима редовне наставе, кроз дружење, игру и забаву.

Ученици ће на секцији, између осталог, бити у прилици да:

  • израђују макете облика разуђености обала, макете познатих европских грађевина, рељефне моделе европских држава и сл.,
  • уређују учионицу географије и организују изложбу радова,
  • играју и креирају разноврсне интернет географске квизове,
  • играју различите друштвене игре са географском тематиком,
  • гледају и анализирају путописне емисије,
  • самостално истражују и презентују занимљивости у вези са градивом шестог разреда,
  • тестирају своје географско знање,
  • размењују идеје и предлажу заједничке активности.