Летопис активности за школску 2022-23. годину

Припремили смо Летопис активности за претходну школску годину. Летопис поред хронолошког прегледа најзначајнијих догађаја у току школске године садржи и информације о нашој школи, наставном и ваннаставном осовљу, организацији образовно-васпитног рада, ученичким секцијама, успесима на такмичењима, ученицима генерације.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Летопис активности за школску 2021/2022. годину

Летопис активности садржи најважније информације о школи – о школском објекту, управи и колективу; о организацији рада, наставе и ваннаставних активности; о активностима тимова, секција, успесима на такмичењима, огледним и угледним часовима… Поред наведеног, летопис садржи и хронолошки преглед најзначајнијих догађаја, школских свечаности и реализованих школских пројеката у току претходне…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА