Стручна служба

Психолог
Драгана Атанасковић

Педагог
Ивана Анђушић

У нашој школи постоји континуирана и ефикасна сарадња педагошко-психолошке службе са родитељима и ученицима.

Распоред рада стручних сарадника – СЕПТЕМБАР  2019. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 02.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 03.09.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 04.09.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 05.09.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 06.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 09.09.2019.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 10.09.2019.   11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 11.09.2019.    / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 12.09.2019.   07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 13.09.2019.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 16.09.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 17.09.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 18.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 19.09.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 20.09.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 23.09.2019.   / 07:30 – 15:30
УТОРАК 24.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 25.09.2019.   / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 26.09.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 27.09.2019.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 30.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 01.10.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 02.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 03.10.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 04.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30

Распоред рада стручних сарадника – ОКТОБАР  2019. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 30.09.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 01.10.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 02.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 03.10.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 04.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 07.10.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 08.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 09.10.2019.   /  07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 10.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 11.10.2019.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 14.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 15.10.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 16.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК 17.10.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 18.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 21.10.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 22.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 23.10.2019. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 24.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 25.10.2019. / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 28.10.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 29.10.2019. / 07:30 – 15:30
СРЕДА 30.10.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 31.10.2019. / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 01.11.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30

Распоред рада стручних сарадника – НОВЕМБАР  2019. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 04.11.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 05.11.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 06.11.2019.   /  07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 07.11.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 08.11.2019.   / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 11.11.2019. Државни празник
УТОРАК (Понедељак) 12.11.2019.   / 07:30 – 15:30
СРЕДА 13.11.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 14.11.2019.   / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 15.11.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 18.11.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 19.11.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА   (Понедељак) 20.11.2019. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 21.11.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 22.11.2019. / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 25.11.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 26.11.2019. / 07:30 – 15:30
СРЕДА 27.11.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ЧЕТВРТАК     (Петак) 28.11.2019. / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 29.11.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30

Распоред рада стручних сарадника – ДЕЦЕМБАР  2019. године:

Дан Датум ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ
ПОНЕДЕЉАК 02.12.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 03.12.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
СРЕДА 04.12.2019. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 05.12.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ПЕТАК 06.12.2019. / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 09.12.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
УТОРАК 10.12.2019. / 07:30 – 15:30
СРЕДА 11.12.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 12.12.2019. / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 13.12.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПОНЕДЕЉАК 16.12.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 17.12.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 18.12.2019. / 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 19.12.2019. 07:30 – 15:30 11:30 – 19:30
ПЕТАК 20.12.2019. / 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 23.12.2019. 11:30 – 19:30 07:30 – 15:30
УТОРАК 24.12.2019. / 07:30 – 15:30
СРЕДА 25.12.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ЧЕТВРТАК 26.12.2019. / 07:30 – 15:30
ПЕТАК 27.12.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
ПОНЕДЕЉАК 30.12.2019. / 07:30 – 15:30
УТОРАК 31.12.2019. 07:30 – 15:30 07:30 – 15:30
СРЕДА 01.01.2020. Државни празник
ЧЕТВРТАК 02.01.2020. Државни празник
ПЕТАК 03.01.2020. / 07:30 – 15:30