Саобраћајна секција

Руководилац секције: Саша Балаћ

Секција се током школске 2018/2019. године одржава понедељком, од 13.10.

Циљеви и задаци:

– да ученици стекну навику правилног кретања тротоаром, коловозном траком, раскрсницом и правилног прелажења улице,
– да знају делове бицикла, њихово одржавање и техничку исправност, да се правилно укључују у јавни саобраћај, да увежбавају спретност у вожњи бицикла,
– да науче како се управља запрежним возилом и укључује у саобраћај,
– да се упознају са врстама јавних путева, њиховим елементима као и саобраћајем на њима,
– да се упознају са начинима регулисања друмског саобраћаја.