Еколошка секција

Руководиоци секције: Марија Станковић и Сања Кнежевић

Еколошка секција намењена је ученицима од 1. до 4. разреда.

Током школске 2020/2021. године рад секције ће се усклађивати са Стручним упутством Министарства, Упутством о мерама заштите и Зaкључком Кризног штаба и зависиће ће од развоја епидемиолошке ситуације, од свих даљих упутстава, препорука  и мера, које је школа дужна да спроводи.

Циљеви:
– стицање еколошког образовања ради изградње бољег односа према природи и животној средини,
– формирање еколошке свести,
– развијање љубави према живој и неживој природи.

Задаци:
– развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и њихово повезивање у систем,
– систематизација, корекција, проширивање и повезивање искустава и знања са новим знањима о природи,
– навикавање на одржавање личне и опште хигијене,
– изграђивање основе научног погледа на свет, уз омогућавање ученицима да схвате повезаност, зависност и условљеност развоја природе.


ЕКО АКЦИЈА: Улепшавање школе и сакупљање старе хартије

Акција почиње у 09:00 часова и траје до 11:00. У акцији учествују сви ученици од 3. до 8. разреда. Прикупљање старе хартије Вођа акције Кристијан Петраш, наставници Добрилa Костин и Татјанa Радин и ученици 8-1 и 8-2 разреда (дечаци). Опис активности: Сви ученици ће стару хартију донете у своје учионице.…

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА